Sammlungspräsentation

Künstlerkolonie & klassische Moderne in Ahrenshoop

Venue

Kunstmuseum Ahrenshoop
Weg zum Hohen Ufer 36
18347 Ahrenshoop
Telephone: +49 (0) 3822066790
info@kunstmuseum-ahrenshoop.de
https://kunstmuseum-ahrenshoop.de/

Provider

Kunstmuseum Ahrenshoop
Weg zum Hohen Ufer 36
18347 Ahrenshoop
Telephone: +49 (0) 3822066790
info@kunstmuseum-ahrenshoop.de
https://kunstmuseum-ahrenshoop.de/
read more now

Your Event

Details at a glance
Date
from 13.04.2024 to 31.12.2024
Eventcategory
Ausstellung
Upcomming Events
 • Tuesday, 21.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 22.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 23.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 24.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 25.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 26.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 28.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 29.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 30.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 31.05.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 01.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 02.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 04.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 05.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 06.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 07.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 08.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 09.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 11.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 12.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 13.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 14.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 15.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 16.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 18.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 19.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 20.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 21.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 22.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 23.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 25.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 26.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 27.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 28.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 29.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 30.06.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 02.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 03.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 04.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 05.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 06.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 07.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 09.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 10.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 11.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 12.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 13.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 14.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 16.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 17.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 18.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 19.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 20.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 21.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 23.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 24.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 25.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 26.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 27.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 28.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 30.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 31.07.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 01.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 02.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 03.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 04.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 06.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 07.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 08.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 09.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 10.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 11.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 13.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 14.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 15.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 16.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 17.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 18.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 20.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 21.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 22.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 23.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 24.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 25.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 27.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 28.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 29.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 30.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 31.08.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 01.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 03.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 04.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 05.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 06.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 07.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 08.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 10.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 11.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 12.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 13.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 14.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 15.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 17.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 18.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 19.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 20.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 21.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 22.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 24.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 25.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 26.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 27.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 28.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 29.09.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 01.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 02.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 03.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 04.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 05.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 06.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 08.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 09.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 10.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 11.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 12.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 13.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 15.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 16.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 17.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 18.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 19.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 20.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 22.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 23.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 24.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 25.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 26.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 27.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 29.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 30.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 31.10.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 01.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 02.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 03.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 05.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 06.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 07.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 08.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 09.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 10.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 12.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 13.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 14.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 15.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 16.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 17.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 19.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 20.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 21.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 22.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 23.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 24.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 26.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 27.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 28.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 29.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 30.11.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 01.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 03.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 04.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 05.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 06.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 07.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 08.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 10.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 11.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 12.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 13.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 14.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 15.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 17.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 18.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 19.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 20.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 21.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 22.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 24.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Wednesday, 25.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Thursday, 26.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Friday, 27.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Saturday, 28.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Sunday, 29.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock
 • Tuesday, 31.12.2024
  11:00 - 18:00 o'clock